Martina Bezáková

Ing. arch. Martina Bezáková

Architektka


Vzdelanie

1997 - 2001
Fakulta architektúry STU Bratislava, doktorandské štúdium na Katedre ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí
1997 - 1998
Academia Istropolitana Nova – Svätý Jur, postgraduálny kurz “Ochrana pamiatok” – výuka v anglickom jazyku
1991 - 1997
Fakulta architektúry STU Bratislava, odbor: Architektúra, špecializácia: Ochrana pamiatok a tvorba v pamiatkovom prostredí

Prax

2002 - 2010
Slovenská sporiteľňa a.s., referent II. pre Facility Management
2009 - 2011
Odborné články o bývaní pre časopis Mamina + návrhy interiérov detských izieb pre čitateľky
1997 - 2007
SZČO – Architektonické projektovanie – spolupráca s viacerými architektmi a projekčnými kanceláriami
1997 - 2001
Fakulta architektúry STU Bratislava, asistent
1998 - 1999
AVERO, s. r. o. Banská Bystrica – projekčný ateliér

Uznania a odmeny

2003
4.miesto a zvláštna odmena za riešenie dopravy v rámci verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže „Námestie Liptovský Hrádok“
2000
Cena Nadácie Romualdo del Bianco “Hľadanie súvislostí” ako súčasť medzinárodného študentského workshopu v Prahe
1997
1. miesto v súťaži o Cenu Prof. Alfréda Piffla za preddiplomovú prácu “Rekonštrukcia renesančného kaštieľa v Kecerovciach
1994
Uznanie za ateliérovú prácu “Jazdecký klub v Štrkovci“ v súťaži o Cenu Prof. Vladimíra Karfíka

Ďalšie skúsenosti a aktivity

1999, 2000
Účasť na medzinárodnom študentskom workshope “Hľadanie súvislostí”, Florencia a Praha (organizácia: Nadácia Romualdo del Bianco)
1998 - 2001
Príprava medzinárodných vedeckých seminárov organizovaných KOTPP + zborníky

Referencie